Monster Artists Management
“A Division of Poseidon Management GmbH”

“Office Berlin”
Paul-Lincke-Ufer 44
10999 Berlin

“Office Leipzig”
Querstraße 27
04103 Leipzig

Geschäftführer Niko Tsagarakis & Stefan Harder
Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
HRB: 190807